Opstart og regler

Disse sider retter sig til den eller dem, der overvejer eller påtænker at starte en privat daginstitution - drevet i henhold til Dagtlbudslovens § 19, stk. 5

 

Mange privatinstitutioner, der godkendes af kommunerne, er allerede eksisterende daginstitutioner, som af den ene eller anden grund ønsker at videreføre driften -  men fremover blot som helt privat. Det kan være en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst, som kommunen ønsker at lukke eller kommunalisere eller det det kan være en puljeordning, der ønsker et mere tidssvarende og stabilt driftsgrundlag.

 

I stigende omfang ser man også, at kommunale daginstitutioner ønsker at overgå til at være en privat daginstitution.