Om denne portal

De private daginstitutioner er i fremmarch i Danmark.

 

Danmarks Staitistik oplyser hvert år, hvor mange privatinstitutioner der findes. I 2015 eksisterer der ifølge Danmarks Statisitk 518 private daginstitutioner. Men der findes ingen central registrering af disse. Med denne portal vil vi vise alle alle landets private daginstitutioner på et "Danmarkskort". Databasen der ligger til grund for Danmarkskortet er interesseorganisationen DLOs (Daginstitutionernes Lands-organisationer) registrering i vores egen database.

 

Kendskabet til privatinstitutionernes eksistens har vi fra Kommunernes hjemmesider, vores egen medlemsdatabase, samt fra overvågning af medierne. Det er forhåbningen at privatinstitutionerne selv - via indberetninger til DLO vil være med til at kvalitetsudvikle og validere Danmarkskortet. Derfor er der i tilknytning til Danmarkskortet en funktion, hvor man online kan indsende rettelser og supplerende informationer til Danmarkskortet. Brug det!

 

Mågruppen for Danmarkskortet - og hele denne portal er:

- Inititativtagere til nye private daginstitutioner

- forældre der søger plads til deres barn i en privat daginstitution

- Boligsøgende, der vil undersøge hvilke private dagiinstitutioner der findes i området

- journalister og medier, der søger viden om de private daginstitutioner i Danmark

- alle andre, der har interesse i, hvor mange privatinstitutioner der findes - og hvor de ligger.


Vi håber I vil tage godt imod portalen. 

 

Portalen ejes, drives og vedligeholdes af Daginstitutioneres Lands-Organisation (DLO), der er en serviceorganisation og interesseorganisationen for private og selvejende daginstitutioner i Danmark. - www.dlo.dk

 

Portalen er udviklet i samarbejde med firmaet Alia, som leverer hjemmeside, børneintranet og forældre-app til dagtilbud. DLO har en samarbejdsaftale med Alia, så DLO-medlemmer får rabat på Alia's løsninger. Læs mere på www.dlo.dk/hjemmeside-boerneintranet.asp

 

 

Med venlig hilsen

 

Tanja Krabbe

Sekretariatschef i DLO

www.dlo.dk